Vrácení a výměna zboží

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či scan na email). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět.

2.2.

  1. Převzetí zboží
    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  2. Náklady spojené s vrácením zboží
    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Podrobnosti kdy můžete či nemůžete od smlouvy odstoupit naleznete v obchodních podmínkách. KOIME CZ obchodní podmínky

 

 

Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží Vám chceme umožnit co nejjednodušší. Využíváme proto aplikaci Retino, která vás provede celým procesem vrácení zboží nebo reklamace.
Jednoduše si zvolíte svou objednávku a produkty, které chcete vyměnit. Všechna data jsou již předvyplněna z objednávky. Doplníte tedy pouze další potřebné informace, jako například číslo účtu. Na vše potřebné se vás aplikace zeptá, můžete využít i nabízenou dopravu.

 

Dopravu si zajistím sám/sama

Pokud si nezvolíte z nabízených dopravců, v aplikaci zvolte tento druh dopravy.
Zásilku zašlete jako DOPORUČENÝ balíček na adresu:

Koime CZ

Pod Letištěm 2131/4

Praha 143 00

+420 605184620

 

Zpět do obchodu

Spravuje JŚ